Danh bạ – Email

DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL VIÊN CHỨC

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
1 Nguyễn Hồng Thắng Giám đốc 3.89 00 88 0918 71 55 88 nguyenhongthangttkt@gmail.com
2 Lê Văn Thoại Phó Giám đốc 3.96 00 99 0919 447 221 levanthoailab@gmail.com
3 Huỳnh Trung Tín Phó Giám đốc 3.851 911 0916 777 587 trungtindt1981@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
4 Lê Tiến Huy Trưởng phòng 3.851 911 0783 450 093 tienhuy31011982@gmail.com
5 Huỳnh Trần Xuân Hương Kế toán trưởng 3.851 911 0777 392 663 xuanhuongdt88@gmail.com
6 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Viên chức 3.851 911 0972 393 669 nguyenhoadt89@gmail.com
7 Đỗ Hồ Hòa Viên chức 3.851 911 0939 121 282 dohohoa1212@gmail.com
8 Nguyễn Thị Hường Văn thư – Thủ quỹ 3.851 833 0919 230 639 huongkhcn206@gmail.com
9 Nguyễn Thanh Hà Viên chức 3.851 833 0907 131 954 phuongha180388@gmail.com
10 Phan Nghĩa Bình Tài xế 02773 708 088
11 Tăng Ngọc Quí Tài xế 0949 891 912
12 Nguyễn Văn Chiến Bảo vệ 0919 138 327
13 Mai Anh Tiến Bảo vệ 0914 803 756
14 Nguyễn Văn Cư Bảo vệ 0366 123 764
PHÒNG PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM
15 Võ Thị Bích Trân Trưởng phòng 3.680066 0939 111 282 vtbtran07@gmail.com
16 Huỳnh Thị Ngọc Phó Trưởng phòng 3.870834 0763 969 929 ngochuynh1084@gmail.com
17 Phạm Hoàng Phi Phó Trưởng phòng 3.870834 0988 995 315 phamhoangphi.h07@gmail.com
18 Nguyễn Thị Hồng Sương Viên chức 3.870834 0907 354 678 nthsuong0402@gmail.com
19 Lê Thị Hồng Giao Viên chức 3.870834 0945 729 995 lthgiao2571986@gmail.com
20 Nguyễn Thị Tú Trinh Viên chức 3.870834 0918 798 608 tutrinhttktdt@yahoo.com.vn
21 Bùi Thị Diễm Thảo Viên chức 3.870834 0396 952 765 btdthao240388@gmail.com
22 Phạm Ngọc Quyên Viên chức 3.870834 0795 942 388 quyen_phamngoc@yahoo.com.vn
23 Ngô Đăng Khoa Viên chức 3.680066 0356 620 985 ngokhoa2307@gmail.com
24 Đào Ngọc Duy Tùng Viên chức 3.680066 0983 454 248 dngdtung911@gmail.com
25 Huỳnh Thị Kim Yến Viên chức 3.680066 0932 129 284 yenhuynh456@gmail.com
26 Nguyễn Thị Kim Chi Viên chức 3.870834 0984 723 321 kimchinguyenthi30@gmail.com
PHÒNG THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
27 Phạm Thị Hồng Trưởng phòng 3.870835 0939 494 117 phhong1987@gmail.com
28 Võ Tuấn Anh Viên chức 3.870835 0348 586 008 tuananh.caolanh050@gmail.com
29 Lê Tuấn Viên chức 3.870835 0368 926 860 letuanbvtv11@gmail.com
30 Nguyễn Thị Trúc Ly Viên chức 3.870835 0774 011 992 truclynvk9@gmail.com
31 Phan Hồng Nhung Viên chức 3.870835 0357 098 963 hongnhungphan1993@gmail.com
PHÒNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
32 Đặng Huỳnh Phú Đạt Trưởng phòng 3.890055 0929 778 339 danghuynh2011@gmail.com
33 Bùi Trần Tiến Viên chức 3.890055 0949 118 698 buitrantien92@gmail.com
34 Nguyễn Thống Nhứt Viên chức 3.890055 0919 099 035 gianguyendesigndt@gmail.com
35 Võ Hoàng Việt Viên chức 3.890055 0911 213 118 vhvietkhmt@gmail.com
PHÒNG KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN
36 Phạm Duy Trưởng phòng 3.853431 0909 051 955 phamduyttkt@gmail.com
37 Trần Duy Thanh Phó Trưởng phòng 3.853431 0974 36 96 96 duythanh0888@gmail.com
38 Phạm Tứ Được Viên chức 3.853431 0908 999 962 duocpt1506@gmail.com
39 Trần Phú Nghiệp Viên chức 3.853431 0919 961 132 tranphunghiep@gmail.com
40 Phạm Toàn Trung Viên chức 3.853431 0358 974 101 phamtoantrung08@gmail.com
41 Mai Phước Duy Viên chức 3.853431 0939 611 118 maiphuocduy261992@gmail.com
42 Hồ Quốc Khánh Viên chức 3.853431  0939 771 359
43 Võ Hồ Phong Viên chức 3.853431   0333 405 904 vohophong97@gmail.com