Danh bạ – Email

DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL VIÊN CHỨC

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
1 Nguyễn Hồng Thắng Giám đốc 3.89 00 88 0918 71 55 88 nguyenhongthangttkt@gmail.com
2 Lê Văn Thoại Phó Giám đốc 3.96 00 99 0919 447 221 levanthoailab@gmail.com
3 Huỳnh Trung Tín Phó Giám đốc 3.66 00 77 0916 777 587 trungtindt1981@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP
4 Lê Tiến Huy Trưởng phòng 3.851 911 0783 450 093 tienhuy31011982@gmail.com
5 Đỗ Hồ Hòa Phó Trưởng phòng 3.851 911 0939 121 282 dohohoa1212@gmail.com
6 Huỳnh Trần Xuân Hương Kế toán trưởng 3.851 911 0777 392 663 xuanhuongdt88@gmail.com
7 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Viên chức 3.851 911 0972 393 669 nguyenhoadt89@gmail.com
8 Nguyễn Thị Hường Văn thư – Thủ quỹ 3.851 833 0919 230 639 huongkhcn206@gmail.com
9 Nguyễn Thanh Hà Viên chức 3.851 833 0907 131 954 phuongha180388@gmail.com
10 Phan Nghĩa Bình Tài xế 02773 708 088
11 Tăng Ngọc Quí Tài xế 0949 891 912  tangngocqui1968@@gmail.com
12 Nguyễn Kim Thanh Tạp vụ 0338 178 173
13 Mai Anh Tiến Bảo vệ 0914 803 756
14 Nguyễn Văn Cư Bảo vệ 0366 123 764
15 Nguyễn Thị Tím Tạp vụ 0939 838 506
PHÒNG PHÂN TÍCH THỬ NGHIỆM
16 Võ Thị Bích Trân Trưởng phòng 3.680066 0939 111 282 vtbtran07@gmail.com
17 Huỳnh Thị Ngọc Phó Trưởng phòng 3.870834 0763 969 929 ngochuynh1084@gmail.com
18 Phạm Hoàng Phi Phó Trưởng phòng 3.870834 0988 995 315 phamhoangphi.h07@gmail.com
19 Nguyễn Thị Hồng Sương Viên chức 3.870834 0907 354 678 nthsuong0402@gmail.com
20 Lê Thị Hồng Giao Viên chức 3.870834 0945 729 995 lthgiao2571986@gmail.com
21 Nguyễn Thị Tú Trinh Viên chức 3.870834 0792 981 888 tutrinhttktdt@yahoo.com.vn
22 Bùi Thị Diễm Thảo Viên chức 3.870834 0396 952 765 btdthao240388@gmail.com
23 Phạm Ngọc Quyên Viên chức 3.870834 0795 942 388 quyen_phamngoc@yahoo.com.vn
24 Ngô Đăng Khoa Viên chức 3.680066 0356 620 985 ngokhoa2307@gmail.com
25 Đào Ngọc Duy Tùng Viên chức 3.680066 0983 454 248 dngdtung911@gmail.com
26 Huỳnh Thị Kim Yến Viên chức 3.680066 0932 129 284 yenhuynh456@gmail.com
27 Nguyễn Thị Kim Chi Viên chức 3.870834 0984 723 321 kimchinguyenthi30@gmail.com
28 Võ Hồ Phong Viên chức 3.853431 0333 405 904 vohophong97@gmail.com
29 Võ Hoàng Khương Viên chức 3.870834 0359 717 753 vhkhuong1994@gmail.com
30 Trần Thị Kim Xuyến Viên chức 3.870834 0353 688 857 ttcxuyen7226@gmail.com
PHÒNG THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
31 Phạm Thị Hồng Trưởng phòng 3.870835 0939 494 117 phhong1987@gmail.com
32 Võ Tuấn Anh Viên chức 3.870835 0348 586 008 tuananh.caolanh050@gmail.com
33 Lê Tuấn Viên chức 3.870835 0368 926 860 letuanbvtv11@gmail.com
34 Nguyễn Thị Trúc Ly Viên chức 3.870835 0774 011 992 truclynvk9@gmail.com
35 Phan Hồng Nhung Viên chức 3.870835 0357 098 963 hongnhungphan1993@gmail.com
PHÒNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
36 Phạm Duy Trưởng phòng 3.890055 0909 051 955 phamduyttkt@gmail.com
37 Bùi Trần Tiến Viên chức 3.890055 0949 118 698 buitrantien92@gmail.com
38 Nguyễn Thống Nhứt Viên chức 3.890055 0919 099 035 gianguyendesigndt@gmail.com
39 Võ Hoàng Việt Viên chức 3.890055 0911 213 118 vhvietkhmt@gmail.com
PHÒNG KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN
40 Phạm Tứ Được Trưởng phòng 3.853431 0908 999 962 duocphamtu@gmail.com
41 Trần Duy Thanh Phó Trưởng phòng 3.853431 0974 36 96 96 duythanh0888@gmail.com
42 Trần Phú Nghiệp Viên chức 3.853431 0919 961 132 tranphunghiep@gmail.com
43 Phạm Toàn Trung Viên chức 3.853431 0846 826 377 phamtoantrung08@gmail.com
44 Mai Phước Duy Viên chức 3.853431 0939 611 118 maiphuocduy261992@gmail.com
45 Hồ Quốc Khánh Viên chức 3.853431 0939 771 359  hoquockhanh2571969@gmail.com
46 Phạm Tấn Vinh Viên chức 3.853431 0368 298 878  phamtanvinh1998@gmail.com