Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Chiều ngày 28/12, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022. Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Trần Thanh Liêm, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Hồng Thắng, Chủ tịch Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ; cùng với hơn 80 công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2022 và phương phướng năm 2023 (xem video clip); Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Báo cáo thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; Báo cáo công tác thu chi tài chính năm 2022 của Sở; Báo cáo công tác thu chi tài chính công đoàn năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến các báo cáo được thông qua tại Hội nghị, đa số các ý kiến đều thống nhất với các báo cáo; đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị cũng đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức Công đoàn. Sau 01 buổi làm việc, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết như Hoàn thành 100% nhiệm vụ cam kết với UBND Tỉnh; Hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm của Sở; 95% công chức, viên chức và người lao động đạt HTTNV trở lên; 10% CCVC và người lao động đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; Phấn đấu Công đoàn cơ sở cuối năm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Thanh Liêm – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ biểu dương và ghi nhận các kết quả đạt được trong năm 2022. Đồng thời, ông cũng yêu cầu các thủ trưởng của đơn vị, các phòng cần công khai minh bạch kinh phí điều hành, sử dụng hướng tới quyền lợi của CCVC; công khai công tác tổ chức, khen thưởng; phát huy đoàn kết nội bộ trong cơ quan; dân chủ, lắng nghe các ý kiến; quan tâm đến đời sống của CCVC và người lao động; chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn thành công.

Nhân dịp này, Sở cũng đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh cho 03 tập thể và 01 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Công nhận 02 tập thể đạt danh hiệu “Lao động xuất sắc”; Tặng bằng khen cho 01 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh; Biểu dương 03 cá nhân điển hình tiên tiến của Sở; Công nhận 01 Tổ Công đoàn đạt danh hiệu thi đua “Tổ Công đoàn xuất sắc” và 17 cá nhân đạt danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc tiêu biểu”, 7 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà tiêu biểu”.

Trúc Ly

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*