Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức 2022

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-TTKĐKN ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp năm 2022. Ngày 08 tháng 6 năm 2022 Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm đã ban hành Thông báo số 52/TB-TTKĐKN về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm năm 2022 (thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 08 tháng 7 năm 2022).

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đăng ký dự tuyển, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thông báo gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức như sau:

1. Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm (Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Điện thoại: 02773 851 911.

3. Các nội dung còn lại vẫn thực hiện theo Thông báo số 52/TB-TTKĐKN ngày 08 tháng 6 năm 2022 (đính kèm Thông báo số 52/TB-TTKĐKN).

Chi tiết thông tin về tuyển dụng được đăng trên Website của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm, địa chỉ https://dovetec.vn tại mục Thông báo.

Trên đây là thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm năm 2022./.

Thông báo đính kèm >> Tải về

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*