VĂN BẢN

STTSố/Ký hiệuNgày kýTrích yếuChi tiết
162/QĐ-UBND-TL21/6/2018 Về việc thành lập Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng ThápXem
254/2016/NĐ-CP14/6/2016Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lậpXem
358/2010/QH1215/11/2010 Luật viên chứcXem
429/2012/NĐ-CP12/4/2012Về tuyển dụng, sử dung và quản lý viên chứcXem
5161/2018/NĐ-CP29/11/2018Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpXem
6147/QĐ-SKHCN03/7/2018Ban hanh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng ThápXem
703/2019/TT-BNV14/5/2019Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpXem
816/2019/QĐ-UBND 15/8/2019Quy định phân cấp, phân công về quản lý công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng ThápXem