VĂN BẢN

STTSố/Ký hiệuNgày kýTrích yếuChi tiết
162/QĐ-UBND-TL21/6/2018 Về việc thành lập Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng ThápXem
2158/QĐ-SKHCN01/9/2021Ban hanh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng ThápXem
352/2019/QH1425/11/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức, và Luật Viên chứcXem
458/2010/QH1215/11/2010 Luật viên chứcXem
5115/2020/NĐ-CP25/9/2020Về tuyển dụng, sử dung và quản lý viên chứcXem
660/2021/NĐ-CP21/6/2021Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lậpXem
7161/2018/NĐ-CP29/11/2018Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpXem
806/2020/TT-BNV02/12/2020Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Xem
916/2019/QĐ-UBND 15/8/2019Quy định phân cấp, phân công về quản lý công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng ThápXem