Năng lực Kiểm định – Hiệu chuẩn phương tiện đo

1. Kiểm định

– Lĩnh vực khối lượng (cân phân tích, cân kỹ thuật, cân bàn, cân đĩa, cân ô tô, cân đồng hồ lò xo,….).

– Lĩnh vực đo điện, điện tử (công tơ điện 1 pha (kiểu cảm ứng, điện tử), phương tiện đo điện tim).

– Lĩnh vực đo áp suất (Áp kế lò xo, Áp kế điện tử; Huyết áp kế lò xo, huyết áp kế thủy ngân).

– Lĩnh vực đo dung tích (Đồng hồ đo nước lạnh, Cột đo xăng dầu, Xi téc Ô tô, Bình đong, ca đong,).

– Lĩnh vực đo độ dài (Taximet)

2. Hiệu chuẩn

Thực hiện trên các lĩnh vực sau:

– Hiệu chuẩn đo lường khối lượng như: Hiệu chuẩn cân cấp chính xác I, II, III, Hiệu chuẩn cân thông dụng;

– Hiệu chuẩn quả chuẩn cấp chính xác M1, F1, F2

– Hiệu chuẩn dung tích, dụng cụ đo dung tích thí nghiệm bằng thủy tinh, phương tiện đo dung tích kiểu piston

– Hiệu chuẩn nhiệt – ấp suất (tủ nhiệt, Nồi hấp tiệt trùng)

3. Thử nghiệm

Đo điện trở tiếp đất các công trình xây dựng, nhà xưởng, cửa hàng xăng dầu,…..

* BẢO HÀNH CÂN NHƠN HÒA

          Được ủy thác của Công ty TNHH Sản xuất Cân Nhơn Hòa là điểm Bảo hành các loại cân đồng hồ lò xo Nhơn Hòa.

 

>> Năng lực phân tích thử nghiệm
>> Năng lực dịch vụ an toàn bức xạ