Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-TTKĐKN ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp năm 2020, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Tổng số 04 chỉ tiêu cần tuyển dụng, trong đó:

– Vị trí Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07, công tác tại Phòng Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07, công tác tại Phòng Kiểm định – Hiệu chuẩn: 02 chỉ tiêu.

– Vị trí Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07, công tác tại Phòng Tư vấn và Dịch vụ kỹ thuật: 01 chỉ tiêu.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Có tuổi đời không quá 35 tuổi;

– Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với yêu cầu, tiên chuẩn của vị trí dự tuyển, cụ thể: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển; Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4cm x 6cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Sổ hộ khẩu gia đình;

– 02 ảnh 4cm x 6cm;

– 02 phong bì dán tem và ghi rõ thông tin, địa chỉ của người dự tuyển;

Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển được đựng vào một bì riêng, có ghi địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển.

4. Hình thức tuyển dụng

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển đơn vị  thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển

a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 20 tháng 5 năm 2020. Buổi sáng bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

b) Thời gian xét tuyển: Dự kiến tổ chức trong tháng 06 năm 2020 (thông báo cụ thể sau).

2. Địa điểm nhận hồ sơ

Trụ sở làm việc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp (Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm qua số điện thoại 0277 3851 911.

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thông báo đến các cá nhân có nhu cầu dự tuyển biết và đăng ký./.

Thông báo đính kèm >>  Tải về

Nguồn: TTKĐKN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*