Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh

Sáng ngày 01/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn KH&CN xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm vi sinh kháng khuẩn gây bệnh đen thân, bệnh xuất huyết và xử lý môi trường nước ao nuôi cá sặc rằn trên địa bản tỉnh Đồng Tháp”. Nhiệm vụ do Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp đề xuất, Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ trì cuộc họp.

Theo trình bày của KS. Nguyễn Hồng Thắng và ThS. Phạm Thị Hồng – đại diện đơn vị đề xuất, nhiệm vụ được hình thành xuất phát từ thực trạng dịch bệnh trên cá sặc rằn tại địa phương và Quyết định số 1087/QĐ-UBND-HC ngày 04/8/2021 của UBND Tỉnh về việc chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hợp tác để ứng dụng. Nhiệm vụ dự kiến được thực hiện trong thời gian 24 tháng với mục tiêu xây dựng thành công mô hình sản xuất và ứng dụng 3 chế phẩm vi sinh xử lý nước ao nuôi, kháng bệnh thân đen và kháng bệnh xuất huyết trên cá sặc rằn.

Qua báo cáo của đại diện đơn vị đề xuất, các thành viên hội đồng đánh giá nhiệm vụ có tính cấp thiết và tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, Hội đồng đề nghị nhóm đề xuất cần điều chỉnh lại tên nhiệm vụ, mục tiêu cũng như các sản phẩm dự kiến sẽ đạt được, cụ thể: (1) Tên nhiệm vụ: “Sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis, Regan 1909) thương phẩm theo hướng phát triển bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”; (2) Mục tiêu nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô lớn chế phẩm vi sinh có khả năng cải thiện chất lượng nước, đối kháng vi khuẩn gây bệnh đen thân và xuất huyết trên cá, nâng cao tỉ lệ sống và giảm giá thành trong nuôi cá sặc rằn thương phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đồng thời xây dựng thành công mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi cá sặc rằn thương phẩm; (3) Sản phẩm nhiệm vụ: Báo cáo tổng hợp kết quả dự án; Quy trình sản xuất 03 chế phẩm vi sinh kháng bệnh đen thân, bệnh xuất huyết và xử lý môi trường nước nuôi cá sặc rằn thương phẩm; Chế phẩm vi sinh thành phẩm; Mô hình ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi cá sặc rằn thương phẩm; Sổ tay hướng dẫn sử dụng 03 loại chế phẩm vi sinh.

Kết quả, Hội đồng thống nhất thông qua đề xuất và đề nghị đơn vị đề xuất tiến hành xây dựng thuyết minh nhiệm vụ theo thời gian quy định./.

Tuấn Anh- Phòng Thông tin và ứng dụng KHCN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*