Sinh viên sẽ được hỗ trợ kinh phí khi nghiên cứu khoa học?

Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học sẽ được hỗ trợ kinh phí, ưu tiên khi xét học bổng, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng…

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Theo dự thảo thông tư, trách nhiệm của sinh viên khi tham gia nghiên cứu đề tài khoa học là nghiên cứu theo kế hoạch, tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, các hoạt động khoa học và công nghệ khác trong các cơ sở giáo dục đại học; Chịu trách nhiệm thực hiện chính một đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong một năm học và tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Dự thảo thông tư cũng quy định những quyền lợi của sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học như đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của trường đại học để thực hiện nghiên cứu khoa học.

Sinh viên nghiên cứu khoa học cũng sẽ được nhận hỗ trợ kinh phí theo mức hỗ trợ quy định của cơ cở giáo dục đại học; Được xét công bố kết quả nghiên cứu trên các kỷ yếu, tạp chí, thông báo khoa học của các cơ sở giáo dục đại học và các phương tiện thông tin khác theo quy định; Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu và công bố khoa học theo quy định hiện hành.

Nguyễn Trang/VOV.VN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*