Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Quyết định số 03/QĐ-TTKĐKN ngày 06 tháng 01 năm 2022, của Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm.

Quyết đinh kèm theo >> Quyết định số 03/QĐ-TTKĐKN

 

 

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*