Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Quyết định số 44b/QĐ-TTKĐKN ngày 14 tháng 6 năm 2021, của Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020  của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp

Quyết đinh kèm theo >> Quyết định số 44b/QĐ-TTKĐKN

 

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*