Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Quyết định số 57A/QĐ-TTKĐKN ngày 05 tháng 7 năm 2022, của Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp Về việc  công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm .

Quyết định kèm theo >>Tải về

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*