Sở Khoa học và Công nghệ tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 29/12, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Khoa học và Công nghệ.

Giám đốc Trần Thanh Liêm dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các đơn vị, các phòng trực thuộc Sở; đại điện UBND Tỉnh; đại diện lãnh đạo các Trường Đại học, Cao đẳng, một số Sở trên địa bàn Tỉnh; đại diện lãnh đạo các Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế – Hạ tầng các Huyện, Thành phố; một số công ty trên địa bàn Tỉnh.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022 (xem Video Clip); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ “Trên địa bàn mỗi huyện, thành phố triển khai thực hiện ít nhất 01 hoạt động khoa học và công nghệ theo đề xuất/đặt hàng của địa phương; Các báo cáo tham luận về giải pháp liên kết triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng theo kế hoạch phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2022 – 2025.

Năm 2022, ngành khoa học và công nghệ đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 136 về việc triển khai hoạt động KH&CN trên tinh thần thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; tiếp tục triển khai Nghị quyết Nghị quyết số 44 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tham mưu UBND Tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định về nội dung, định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động kết nối viện nghiên cứu, trường đại học, các sàn giao dịch công nghệ trong đổi mới chuyển giao công nghệ đã chuyển từ kết nối thông qua các hội thảo, tạo đàm đến hoạt động kết nối trực tiếp tại các cơ sở; trong năm 2022, đã tổ chức kết nối trực tiếp 06 đợt tại 26 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh và có 03 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết.

Có 03 dự án đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai trong năm 2022 nhằm tạo cơ sở vật chất khang trang, thiết bị công nghệ cao phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN với tổng vốn đầu tư trên  37 tỷ đồng, đã giải ngân được 75%, cuối năm sẽ đạt 100% theo kế hoạch.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đáp ứng các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh, các kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu đều được chuyển giao đến các cơ quan có liên quan để triển khai ứng dụng, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương. Hoạt động sở hữu trí tuệ tiếp tục được đẩy mạnh, trong năm 2022, thực hiện hơn 56 lượt hướng dẫn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp: đối với 8 nhãn hiệu hàng hóa (50 lượt), kiểu dáng công nghiệp (04 lượt), sáng chế/ giải pháp hữu ích (02) lượt. Song song đó, Sở thực hiện hợp đồng Dự án “Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý “Đồng Tháp” cho sản phẩm sen”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến và đề xuất về các vấn đề như: các cơ chế chính sách về khoa học và công nghệ; Hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp; Ban hành các bộ tiêu chí làng thông minh; Hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý hữu cơ cho ngành sen; Thực hiện các nhiệm vụ khoa học về mô hình giảm phát thải, đánh giá bộ giống hoa xuất khẩu, tìm ra giống khoai phù hợp cho Tỉnh…

Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Giám đốc Trần Thanh Liêm khẳng định năm 2023 Sở tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ khoa học để tham mưu UBND Tỉnh; tiếp tục triển khai Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Trên địa bàn mỗi huyện, thành phố triển khai thực hiện ít nhất 01 hoạt động khoa học và công nghệ theo đề xuất/đặt hàng của địa phương”. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở cũng mong muốn nhận được đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Trúc Ly

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*