Thỏa thuận hợp tác toàn diện về Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Với mong muốn xây dựng mối liên kết, chia sẻ tiềm lực, phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ, khai thác tối đa nguồn lực và điều kiện sẵn có của tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, hướng đến kết nối, mở rộng hợp tác đến các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Ngày 21/5/2020, tại Hội trường UBND Tỉnh, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Đồng Tháp đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, giai đoạn 2020 – 2024.

Tham dự buổi lễ về phía UBND tỉnh Đồng Tháp có ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, ông Nguyễn Thành Tài – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Vườn Quốc gia Tràm Chim, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, UBND huyện Tam Nông, UBND thành phố Sa Đéc, UBND huyện Tháp Mười, UBND Thành phố Cao Lãnh, một số doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; về phía Trường Đại học Bách Khoa có PGS.TS. Mai Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học, PGS.TS. Lê Minh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường, cùng với lãnh đạo các phòng/ban/khoa và các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, UBND Tỉnh và Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã thống nhất ký kết hợp tác 14 nhiệm vụ, gồm các lĩnh vực về công nghệ thông tin, lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lĩnh vực nông nghiệp và lĩnh vực thông tin tư vấn KHCN.


Theo đó, một số nội dung, nhiệm vụ hợp tác: Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng chính quyền điện tử; Chuyển giao công nghệ thực hiện mô hình đô thị thông minh thành phố Sa Đéc; Áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng; Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến Vườn Quốc gia Tràm Chim; Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý bùn thải và phế phẩm ao nuôi cá tra thành phân bón hữu cơ vi sinh tan chậm chất lượng cao từ hệ vi sinh vật đặc thù của địa phương; Nghiên cứu xây dựng làng thông minh phát triển từ mô hình Hội quán nông dân của tỉnh Đồng Tháp; Cải thiện chất lượng nước phục vụ hoạt động chuyên môn tại Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao; Chuyển giao công nghệ xây dựng mô hình điều khiển tự động tại nhà màng Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao; Hoàn thiện công nghệ sản xuất các sản phẩm có giá trị cao từ cám gạo, gấc, tim sen bằng công nghệ lưu chất siêu tới hạn; Phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng từ bột và tinh bột và một số nội dung thông tin tư vấn KHCN.
Trong khuôn khổ Lễ ký kết, về phía Trường cũng mong muốn được tiếp cận với các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh để tạo kênh kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp trong việc cải tiến công nghệ để đưa sản phẩm ra thị trường; được tiếp cận với công nghệ giám sát sâu rầy thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu của Tỉnh…

Theo biên bản hợp tác, UBND Tỉnh và Trường khẳng định hợp tác trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận, hỗ trợ lẫn nhau và cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.Cụ thể, về phía UBND Tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung hợp tác về nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng; Các Sở, ngành theo chức năng quản lý chủ động liên kết với đơn vị chuyên môn Trường để xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện các nội dung hợp tác ký kết. Về phía Trường giao Phòng Khoa học công nghệ và Dự án làm đầu mối, các đơn vị chuyên môn thực hiện các nội dung hợp tác, chủ động liên kết với đơn vị phối hợp để triển khai thực hiện./.

Trúc Ly

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*