Phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025

Ngày 31/3, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025. Theo Kế hoạch, năm 2020, UBND Tỉnh hỗ trợ triển khai ít nhất 03 dự án hoàn thiện, tạo ra sản phẩm mới (công nghệ, máy móc, thiết bị) từ các giải pháp sáng tạo, kỹ thuật, các sáng chế, giải pháp hữu ích, kết quả KHCN hoặc hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ.


Đến năm 2025, có ít nhất 30 doanh nghiệp được chứng nhận là Doanh nghiệp KHCN; có ít nhất 10 doanh nghiệp KHCN được hỗ trợ phát triển theo các chương trình, đề án hỗ trợ của Tỉnh; có ít nhất 15 dự án hoàn thiện, tạo ra sản phẩm mới (công nghệ, máy móc, thiết bị) từ các giải pháp sáng tạo, kỹ thuật, các sáng chế, giải pháp hữu ích, kết quả KHCN hoặc hoạt động nghiên cứu giải mã công nghệ được xem xét hỗ trợ theo cơ chế, chính sách của Tỉnh.
Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ 100% hồ sơ đề xuất đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Tỉnh ban hành trong thời gian hiệu lực của Kế hoạch.
Kế hoạch đề ra 04 nhiệm vụ trọng tâm là: Thông tin, tuyên truyền; Khảo sát, đánh giá, phân loại, tư vấn các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng trở thành doanh nghiệp KHCN; Hỗ trợ hình thành và nâng cao năng lực cho các tổ chức tư vấn, hỗ trợ, ươm tạo, phát triển doanh nghiệp KHCN và các hoạt động hỗ trợ. Cơ quan được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ là Sở Khoa học và Công nghệ.

Trúc Ly
Nguồn: 81/KH-UBND

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*