Triển khai chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gđ 2020 – 2025

Vừa qua, UBND Tỉnh đã triển khai chương trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020 – 2025. Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế địa phương thông qua hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, doanh nhân hướng đến phát triển kinh tế bền vững. Hỗ trợ môi trường thuận lợi để phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương, góp phần thu hút các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp và tạo nên giá trị cộng hưởng mạnh mẽ để thúc đầy các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử

Các hoạt động xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nhân, doanh nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 theo từng giai đoạn. Dự kiến giai đoạn 1 là xây dựng cộng đồng và các thành tố của hệ sinh thái; Giai đoạn 2 là nâng cao năng lực của các thành tố của hệ sinh thái; Giai đoạn 3 kết nối thương mại và đầu tư; Giai đoạn 4 hệ sinh thái phát triển bền vững.
Theo đó, các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, hiệp hội, câu lạc bộ DN chủ động đề xuất, phối hợp với SVF, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp triển khai các hoạt động nhằm phát triển phong trào khởi nghiệp, nâng cao năng lực của các DN tỉnh nhà.
Đồng thời, UBND tỉnh giao Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp tỉnh nghiên cứu, chủ động đề xuất, phối hợp thực hiện tốt các hoạt động của chương trình theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển DN nhỏ và vừa của Tỉnh./.

Trúc Ly

Nguồn: 79/UBND-ĐN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*