Những nội dung Nghiên cứu, Ứng dụng giai đoạn 2020 – 2025

Vừa qua, UBND Tỉnh định hướng công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 tập trung vào 08 lĩnh vực. Đó là, nông nghiệp; phát triển công nghệ; giao thông, xây dựng; ứng dụng công nghệ thông tin; y tế; giáo dục; môi trường và đa dạng sinh học; khoa học xã hội và nhân văn.

Cụ thể, triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn tiên tiến có truy xuất nguồn gốc, gắn liên kết tiêu thụ đạt hiệu quả cao, bền vững; triển khai ứng dụng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp 4.0 trong sản xuất những sản phẩm chủ lực của Tỉnh.

Hình ảnh minh hoạ

Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN để đổi mới công nghệ trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; Chuyển giao ứng dụng các công nghệ tiên tiến, thành tựu KHCN mới trong xây dựng, sửa chữa cầu, đường và xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ứng dụng công nghệ 4.0, công nghệ IoT (Internet of Things – Internet kết nối vạn vật) trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao (thủy canh, khí canh,…) sử dụng tài nguyên nước, đất và dinh dưỡng một cách hợp lý, quản lý dịch hại an toàn, thích ứng biến đổi khí hậu, giúp tăng tốc độ sinh trưởng, tạo ra nông sản sạch và chất lượng, nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Ứng dụng công nghệ tế bào trong điều trị bệnh, bảo tồn và phát triển các nguồn dược liệu quý hiếm sẵn có tại địa phương.

Nghiên cứu triển khai giáo dục STEM (Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật) và Math (Toán học)) trong các cấp học của giáo dục phổ thông (gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông).

Nghiên cứu chuyển giao giải pháp bảo vệ môi trường ở quy mô hộ, khu vực tập trung, nhằm xây dựng các mô hình sản xuất, sinh hoạt thân thiện môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, gopd phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên nền tảng cộng đồng.

Nghiên cứu xây dựng các mô hình hợp tác về kinh tế giữa các doanh nghiệp với hợp tác xã, hội quán, người sản xuất để hình thành mối liên kết sản xuất – tiêu thụ ổn định và bền vững…/.

Trúc Ly

Nguồn: 91/UBND-KT

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*