Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp: 01 năm nhìn lại

Nhìn lại 01 hoạt động của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp, với nhiều sự kiện, nhiều dấu ấn ghi lại quá trình phát triển của Trung tâm trong sự phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp.
Dù mới được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-UBND.TL ngày 21/6/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp đã phát huy vai trò là đơn vị đi đầu trong thực hiện chức năng kiểm định kiệm trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp là nơi thực hiện chức năng phân tích, thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn cũng như nghiên cứu, ứng dụng và triển khai cung cấp dịch vụ công về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hình 1. Tập thể công chức, viên chức của Trung tâm

Theo báo cáo năm 2019, kết quả hoạt động của Trung tâm đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong việc thực hiện đề tài, dự án, Trung tâm đã phối hợp thực hiện đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ xử lý môi trường vùng nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectolis Ragan, 1909) theo hướng phát triển bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp” và dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất mè luân canh trên nền đất lúa gắn với tiêu thụ tại tỉnh Đồng Tháp”, kết quả đạt theo kế hoạch. Công tác thông tin thống kê khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện tốt, đến nay, Trung tâm đã phát hành 6 bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ, 24 chuyên mục truyền hình về khoa học công nghệ, giới thiệu các thành tựu mới trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, các sáng kiến, giải pháp hữu ích nổi bật được áp dụng rộng rãi tại đơn vị và có thể nhân rộng; giới thiệu quy trình sản xuất đang áp dụng có hiệu quả trong đời sống thực tiễn tại địa phương; các kết quả của Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng,… đáp ứng được mục tiêu của nhiệm vụ, tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin khoa học và công nghệ, thông tin thống kê KHCN của địa phương; phối hợp với cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến mọi đối tượng. Một trong những điểm nổi bật của hoạt động Trung tâm, cần nhất đến việc tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong năm, Trung tâm đã tiếp nhận và tham mưu cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cho 23 hồ sơ đăng ký trực tuyến đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ.
Ngoài ra, hoạt động dịch vụ đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với Trung tâm, đáp ứng kịp thời nhu cầu kiểm định, kiểm nghiệm của tổ chức cá nhân khi có nhu cầu. Việc đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, từ đó nâng cao vị thế của đơn vị, tăng sức cạnh tranh trong khu vực. Đến nay, Trung tâm có khả năng cung cấp dịch vụ Phân tích thử nghiệm Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường và các dịch vụ khác như tư vấn, đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo về hoạt động khoa học và công nghệ. Hiện nay, Trung tâm được chỉ định hoạt động của các Bộ, ngành như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Bảo vệ Thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y Tế, Bộ Khoa học và công nghệ…và đang xin chỉ định của Bộ Công thương về quản lý thực phẩm.
Kết quả hoạt động của năm 2019, tiếp nhận phân tích 5500 mẫu với doanh thu hơn 4 tỷ đồng; Kiểm tra 59 máy X – Quang trong y tế, đánh giá 65 phòng về an toàn phòng X – Quang y tế, cung cấp 1656 liều kế cá nhân mới cho các đơn vị trong tỉnh và ngoài tỉnh, tổ chức 02 lớp tập huấn về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn bức xạ cho các cơ sở y tế trên địa bàn trong và ngoài tỉnh với tổng doanh thu 1 tỷ đồng; Kiểm định 26.710 phương tiện đo theo yêu cầu về cân, công tơ điện, đồng hồ nước, cột đo xăng dầu, áp kế… với doanh thu gần 2 tỷ đồng; Thay thế phụ kiện hệ thống lọc nước uống tiệt trùng cho 02 trường tiểu học với doanh thu 16 triệu đồng…

Hình 2. Hoạt động Phân tích thử nghiệm

Ngoài các hoạt động dịch vụ, phân tích, an toàn bức xạ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp còn thực hiện nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ. Rượu Đông trùng hạ thảo là sản phẩm được đội ngũ viên chức cuae Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thành công. Thời gian tới, Trung tâm phát triển thêm sản phẩm Trà Đông trùng hạ thảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.


Hình 3. Phòng nuôi cấy Đông trùng hạ thảo

Trong năm, dưới dự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp đã không ngừng phát triển về mọi mặt, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng được giao và đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ kỹ thuật về phân tích, thử nghiệm, kiểm định, đo lường, an toàn bức xạ…trên địa bàn Tỉnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành Khoa học và Công nghệ của Tỉnh.
Ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm cho biết: “Để đáp ứng cho nhu cầu của cá nhân và đơn vị trên địa bàn Tỉnh, Trung tâm sẽ tiếp tục nghiên cứu, định hướng trong các hoạt động cung ứng dịch vụ phân tích thử nghiệm, dụng cụ đo, an toàn bức xạ trong y tế, tư vấn Khoa học và Công nghệ…chú trọng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư mới trang thiết bị, nâng cao trình độ kỹ thuật viên để đáp ứng nhu cầu của cá nhân đơn vị trên địa bàn Tỉnh”.
Từ những kết quả đạt được, tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của Trung tâm không ngừng phấn đấu và quyết tâm khẳng định uy tín, thương hiệu, chất lượng của Trung tâm cho năm 2020 và những năm tiếp theo với mục tiêu cho kết quả nhanh nhất, chính xác nhất và chất lượng…nhằm phục vụ tốt nhất góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển đi lên của tỉnh Đồng Tháp, từng bước trở thành một trong những Trung tâm Kiểm định Kiểm nghiệm đứng đầu khu vực./.

Trúc Ly

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*