Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 161/2018/Đ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ kết quả của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 (Vòng 2).

Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp trân trọng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 các thí sinh phỏng vấn tại vòng 2 như sau:

(Kèm theo kết quả xét tuyển)

Đề nghị các Ông (bà) có tên trong danh sách trúng tuyển đến Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan để đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định, cụ thể như sau:

– Thời gian: Từ ngày 28/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp; Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

– Điện thoại: 0277 3851 911.

Trường hợp người trúng tuyển không đến hoàn thiện hồ sơ theo thời gian như trên. Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm sẽ ra quyết định huỷ kết quả trúng tuyển theo quy định./.

Thông báo kèm theo >> Thông báo

TTKĐKN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*