Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Quyết định số 75/QĐ-TTKĐKN ngày 30 tháng 6 năm 2020, của Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp

Quyết đinh kèm theo >> Quyết định số 75/QĐ-TTKĐKN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*