Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-TTKĐKN ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp năm 2023, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức như sau:
I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 02 người, cụ thể như sau:
1. Chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III (mã số V.05.02.07):
– Vị trí việc làm: Phòng Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ;
– Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm;
– Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên;
– Mô tả công việc: Nghiên cứu, triển khai và ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường và thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực (môi trường, nông nghiệp, thủy sản,..).
2. Chức danh nghề nghiệp Chuyên viên (mã số 01.003):
– Vị trí việc làm: Phòng Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ;
– Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh;
– Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên;
– Mô tả công việc: Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, hướng tới người tiêu dùng với mục tiêu “kết nối” giữa đơn vị với khách hàng; phát triển sản phẩm, quảng bá và định vị thương hiệu cho đơn vị.
(Phụ lục chi tiết kèm theo)
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí dự tuyển, cụ thể: có trình độ đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo); Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển ban đầu
– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) vào 01 vị trí việc làm.
– 01 (một) ảnh cỡ 4cm x 6cm và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ cư trú và cơ quan, đơn vị dự tuyển.
Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên mục Thông báo, Trang Thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm (https://dovetec.vn).
b) Hồ sơ tuyển dụng chính thức
Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải bổ sung để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển trước khi có quyết định tuyển dụng, gồm:
– Sơ yếu lý lịch của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng
– Bản sao giấy khai sinh.
– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức: Xét tuyển.
2. Nội dung tuyển dụng:
Thực hiện theo Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng như sau:
a) Vòng 1:
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2:
– Hình thức: phỏng vấn
– Nội dung: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian phỏng vấn: 30 phút (thí sinh có 15 phút chuẩn bị trước khi thi phỏng vấn).
– Thang điểm: 100 điểm.
3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên vừa nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Xác định người trúng tuyển:
Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được thì người có thẩm quyền tuyển dụng sẽ quyết định người trúng tuyển. Người không trúng tuyển sẽ không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển viên chức lần sau.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ PHÍ DỰ TUYỂN
1. Thời gian
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng trên phương tiện thông tin đại chúng, từ ngày 04/5/2023 đến hết ngày 04/6/2023.
– Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
– Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp.
– Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
– Điện thoại: 0277 3851 911, trong giờ hành chính.
3. Phí dự tuyển
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp phí dự tuyển tạm thu là: 500.000 đồng/thí sinh (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).
Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm thông báo đến các cá nhân có nhu cầu dự tuyển biết và đăng ký./.

Thông báo kèm theo >> Tải về

Phiếu đăng ký dự tuyển >> Tải về

TTKĐKN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*