Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Quyết định số 10/QĐ-TTKĐKN ngày 17  tháng 01 năm 2019, của Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp.

Kèm theo Quyết định >> Tải về 

Nguồn: TTKĐKN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*