Về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Quyết định số 53/QĐ-TTKĐKN ngày 07 tháng 6 năm 2019, của Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp.

Kèm theo Quyết định >> Tải về

Nguồn: TTKĐKN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*