Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển viên chức

https://dovetec.vn/wp-content/uploads/2019/02/Icon-thong-bao.jpg
tb

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-TTKĐKN ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp về việc tuyển dụng viên chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TTKĐKN ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTKĐKN ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển;

Hội đồng Xét tuyển viên chức thông báo các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức với thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức như sau:

– Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự phỏng vấn: (có danh sách kèm theo).

– Thời gian: 08 giờ, ngày 04 tháng 10 năm 2022.

– Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Kiểm định và Kiểm Đồng Tháp.

(Số 130, đường Phù Đổng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Lưu ý: Thí sinh phải có mặt tại địa điểm và đúng thời gian thông báo trên; trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự; mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để Hội đồng xét tuyển đối chiếu trước khi phỏng vấn.

Hội đồng Xét tuyển viên chức thông báo đến tất cả thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức được biết và tham dự theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên./.

Thông báo và danh sách đính kèm >> Tải về

Tài liệu tham khảo >> Tải về

 

TTKĐKN

Ý kiến phản hồi của bạn đọc

Đóng góp ý kiến

Email của bạn sẽ không được công khai.


*